Hvordan skaber man vækst i mødet mellem erhvervsliv, kulturaktører og den kritiske forbruger?

Det handler om mening: virksomheder bliver i dag målt på helt andre parametre end tidligere. Forbrugerne forventer at erhvervslivet har styr på værdierne, og tager aktiv stilling til sit engagement med det omgivende samfund. Mødet mellem erhvervsliv og kulturaktører muliggør helt nye former for værdibaserede samarbejder, hvor det sociale og kulturelle engagement er i højsædet. Det er de muligheder, vi undersøger til Vækst med Kultur 2.0.

Efter sidste års fremragende start er Dansk Erhverv og Have Kommunikation stolte af at kunne invitere til dette års udgave af Vækst med Kultur. I år er fokus på evidens og direkte anvendelighed. Via nogle af de mest spændende cases indenfor området og oplæg fra udvalgte erhvervsledere, forskere og kulturaktører undersøger vi virksomheden som en aktiv del af et samfunds kulturelle liv, og ser på hvordan nye former for samarbejder kan føre til økonomisk vækst.

Men hvad betyder det konkret for en virksomhed at indgå i kulturelle samarbejder? Hvilke organisationelle udfordringer giver det? Giver det mening for forbrugeren? Kan det overhovedet mærkes på bundlinjen? Og hvad betyder det for det bredere samfund og sociale fællesskab, at kultur og erhvervsliv mødes i nye konstellationer? Hvordan kan virksomheden integrere kunstneriske og kulturelle ressourcer samt personer i deres organisation fra bestyrelsesniveau og nedefter?

Sådan lyder nogle af de centrale spørgsmål, som vi ønsker at besvare til Vækst med Kultur 2.0. Målet er at udvikle en håndgribelig tilgang til kulturens åbenlyse vækstpotentiale, få sat ord på sammenhængene mellem kunst, kultur, virksomhed og samfund, og gøre konklusionerne så umiddelbart håndgribelige og handlingsorienterede som muligt.

Spørgsmål vedr. konferencen kontakt Johanne Asingh, Have Kommunikation, på mobil 27 20 55 42 eller mail johanne@have.dk.